Anmäl dig här

13 januari 08:30 - 12:30

Digitalt event

Så bidrar skogsindustrins forskning till Sveriges konkurrenskraft!

Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till Sveriges omstart. Den utvecklingspotential som forskningen möjliggör och hur den relaterar till konkurrenskraft, marknad och digitalisering kommer att bli avgörande. Välkommen!

Länk till livesändningen: 

https://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/evenemang/forskningsagendans-dag-2021/

Program 13 januari 2021

08:30  Välkomna
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Branschens potential
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna

Konkurrenskraft, marknad och digitalisering
Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen

Grundforskning  av relevans för svensk skogsindustri
Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

Företagspresentationer
Sara Starrsjö, SCA
Dan Oscarson, Södra
Micael Ragnarsson, BillerudKorsnäs
Anders Brolin, Stora Enso
Hannes Vomhoff, Holmen
Fredrik Klang, Sveaskog
Anders Carlsson, Derome

På gång inom de strategiska innovationsprogrammen och vid instituten

BioInnovation
Anna Wiberg, programchef

Skogforsk
Charlotte Bengtsson, vd

RISE
Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa

Aktuella satsningar från de offentliga finansiärerna

Vinnova
Margareta Groth

Energimyndigheten
Klara Helstad

Formas
Karin Perhans

Vägen framåt
Diskussion om vad näringen kan göra och vilka förutsättningar som samhället bör bidra med för att tillvarata den utvecklingspotential som finns inom processteknisk skoglig och skogsindustriell forskning.
Deltagare: Henrik Sjölund, Holmen, Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, Margareta Groth, Vinnova och Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Moderator: Torgny Persson

12.15-12.30 Avslutning och summering
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Konferensen är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Talare

Göran Sandberg

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Karin Perhans

Formas

Henrik Sjölund

Vd och koncernchef, Holmen Skog

Magnus Hallberg

RISE

Charlotte Bengtsson

Vd, Skogforsk

Viveka Beckeman

Vd, Skogsindustrierna

Klara Helstad

Energimyndigheten

Anders Carlsson

Derome

Micael Ragnarsson

BillerudKorsnäs

Dan Oscarson

Södra

Sara Starrsjö

SCA

Anna Wiberg

Programchef, BioInnovation

Torgny Persson

Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna

Fredrik Klang

Margareta Groth

Vinnova

Arrangeras av

Forskningsagendan 4.0

Skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället.