Registrera dig här!

26 november 10:00 - 14:30

Mistra Digital Forest
Digital programkonferens

Sändningen kommer ske via Zoom.

10:00-12:00 Det senaste inom forskningen i programmet och utblick mot EU

 • Introduktion, Sverker Danielsson ​
 • Inledningstalare Digitaliseringens insteg i skogsforskningen, Göran Ståhl, dekan SLU​
 • Indikatorer för biologisk mångfald, Per-Erik Karlsson, IVL​
 • Session om fjärranalys
  Moderator Håkan Olsson, SLU​
  • Trädslag och tillväxt från fjärranalys, Eva Lindberg, SLU​
  • Information på trädnivå från fjärranalys, Johan Holmgren, SLU
  • Ett skogsbolags syn på fjärranalys , Anna Norén, Stora Enso Skog
 • Hur kan EU stötta forskning och innovation att driva på en hållbar utveckling? Maria Wetterstrand, styrelseledamot Mistra Digital Forest och Johan Elvnert, FTP (Forest-based sector Technology Platform)

13:00 – 14:30 Digitala möjligheter i framtidens skogsbruk

 • Session om maskinutveckling
  Moderator Linda Nyström, Skogstekniska klustret
  • Digital innovation baserat på maskindata, Maria Nordström, Skogforsk
  • Digitalisering hos maskinleverantör, Peter Assarsson Komatsu​
  • Framtidens drivning, Ola Lindroos, SLU​
 • Ett skogsbolags syn på framtidens digitala skogsbruk, Fredrik Klang och Patrik Karlsson, Sveaskog

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.  Antalet deltagare är begränsat till 500. 

En länk kommer att skickas ut till samtliga anmälda dagen innan konferensen.

Registrera dig här!

Medverkande

Sverker Danielsson
Programchef Mistra Digital Forest

Läs mer

Göran Ståhl
Dekan SLU

Läs mer

Per Erik Karlsson
IVL

Läs mer

Håkan Olsson
SLU

Läs mer

Maria Wetterstrand
Styrelseledamot Mistra Digital Forest

Läs mer

Johan Elvnert
FTP (Forest-based sector Technology Platform)

Läs mer

Linda Nyström
Skogstekniska klustret

Läs mer

Maria Nordström
Skogforsk

Läs mer

Ola Lindroos
SLU

Läs mer

Patrik Karlsson
Sveaskog

Läs mer

Fredrik Klang
Sveaskog

Läs mer

Organized by